trafikkflygeryrket

Du kan realisere den store drømmen, om du virkelig vil. De fysiske og psykiske opptakskravene er innenfor rekkevidde for alle med normalt god helse. Men du må virkelig ville bli flyger for å nå målet.

Flygeryrket er preget av lover, regler, prosedyrer, kommunikasjon og sjekklister. Flybransjen har vært gjennom en stor teknologisk utvikling. Resultatet er et strukturert og gjennomorganisert system hvor knapt noe overlates til tilfeldighetene. Liker du en god struktur, orden og forutsigbarhet, er flygeryrket noe for deg.

En trafikkflyger har et stort ansvar for sin besetning og sine passasjerer. Det daglige arbeidet er et samarbeid flygerne i mellom, med kabinansatte, teknikere, bakkeansatte og flygeledere. Når dette samarbeidet fungerer, kombineres sikkerhet med punktlighet og regularitet.

Primæroppgaven vil uansett være å fly maskinen. Man må lære de grunnleggende ferdighetene som skal til for å føre flyet. Disse ferdighetene knyttes sammen med teoretiske kunnskaper som meteorologi, navigasjon, aerodynamikk, motor, lover og bestemmelser. Legger du til gode holdninger og respekt for vær, lovverk og flyets begrensninger, kan du være den personen passasjerene og flyselskapene ønsker å se i cockpiten.

Utdannelsen er krevende med en kombinasjon av teori og praksis. Studiet kvalifiserer bl.a. til å søke arbeide direkte som annenfører i tung luftfart.


Webløsning ©2014-15 av Web Norge