https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13  Se: § 4-10.Spesielle opptakskrav til diverse fag

 • Generell studiekompetanse, dvs. ha fullført og bestått norsk videregående opplæring som gir slik kompetanse, med minimum karakteren 4 i følgende enmer:
  - Norsk hovedmål, skriftlig og muntlig.
  - Engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) og fysikk 1.
 • Bestått opptaksprøver. Disse prøvene omfatter intervju, psykomotorisk prøve og psykologiske tester der matematikk og mekanikk/fysikk også inngår.
 • Legeattest klasse 1. http://luftfartstilsynet.no/Flymedisin/Flymedisinsk_regelverk/
 • Bekreftelse på god vandel   https://luftfartstilsynet.no/skjema/bakgrunnssjekk/bakgrunnssjekk/
 • Seilflysertifikat og anbefaling fra seilflyskolen. http://www.bliseilflyger.no/seilflysertifikat/ 
 • Høyde fra 157 cm til og med 200 cm.
 • Tilfredsstille luftforsvarets fysiske krav. https://forsvaret.no/fysiskekrav
 • Norsk statsborger.
 • Ikke over 24 år ved studiestart.
 • Vi ser etter kapteinskandidater som holder seg i god fysisk form fordi disse oppnår de beste resultatene både på skolen og senere i arbeidslivet.
 • Lite fravær på skole og i arbeid blir lagt merke til.

Webløsning ©2014-15 av Web Norge