https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13 Se: § 4-10.Spesielle opptakskrav til diverse fag

Som rådgivning til flygerledersøkere planlegger skolen også at det blir anledning til å gjennomgå en spesiell test som Eurocontrol har utviklet for flygelederseleksjon og som Avinor også benytter. Detaljer om gjennomføring av denne testen vil bli lagt ut på hjemmesiden når de foreligger. 

 


Webløsning ©2014-15 av Web Norge