flynonstop

Planen er at all teoriundervisning, simulator- og flytimer skal være kostnadsfritt for studentene. Undervisningsmateriell, eksamensgebyrer og forpleining må studentene selv betale for. Det samme gjelder reise og forpleining i forbindelse med studieopphold i England hvor fordypningen i Aviation English skal gjennomføres. Dette kan i hovedsak finansieres gjennom lån og stipend fra Lånekassen.


Webløsning ©2014-15 av Web Norge