En flygeleders viktigste oppgave er å sørge for at flytrafikken foregår på en sikker måte. I flybransjen har sikkerhet første prioritet.

Flygelederen skal holde oversikt over hvor alle flyene befinner seg og sørge for at de holder god og sikker avstand mellom hverandre både i luften og på bakken.

Flygelederen gir råd og informasjon til flygerne og de som kjører innenfor flyplassens område.

Ved ulykker har flygelederen en viktig rolle i å bistå redningstjenesten.

Flyselskapene stiller store krav til effektiv drift for å holde kostnadene nede. De ønsker å fly de korteste distansene og krever en effektiv trafikkavvikling. Hvert minutt ekstra koster store penger.

Flygelederen skal sørge for en rask og effektiv trafikkavvikling som kombinerer kravene til sikkerhet med kravene til effektiv trafikkavvikling.

Flygeledere arbeider hovedsakelig i tre sektorer:

  • Tårnkontroll er den tjenesten de fleste forbinder med flygeledere. Fra kontrolltårnet har flygelederen god oversikt over trafikken i det nærmeste luftrommet og på bakken. Flygelederen sørger for at det kun er strengt nødvendig biltrafikk på rullebaner, taxeveier og oppstillingsplattformer. All trafikk på bakken og i det nærmeste luftrommet kontrolleres av flygelederen.
     
  • Innflygingskontroll foregår enten i tårnet eller fra noen få utvalgte steder i Norge. Ved hjelp av radarovervåkning har flygelederen oversikt over all flytrafikk rundt flyplassene. Flygelederne ved innflygningskontrollen sørger for at all flytrafikk på vei inn for landing kommer i riktig posisjon i forhold til hverandre. Fly som tar av fra flyplasser har også kontakt med innflygningskontrollen slik at all trafikk rundt flyplassen foregår på en sikker og effektiv måte.
     
  • Områdekontrollen foregår fra sentraler i Bodø og Røyken utenfor Oslo.  Flygelederne overvåker og kontrollerer flytrafikken mellom flyplassene og fly som passerer gjennom norsk luftrom.

En flygeleder må ha evnen til på kort tid å oppfatte og danne seg et tredimensjonalt bilde av flytrafikken, slik at den kan ledes sikkert og effektivt. Til hjelp har flygelederen blant annet radarskjermer, flygeplaner og radiosamband for kommunikasjon med piloter, samt intern kommunikasjon med andre flygeledere.

Flygeledere arbeider etter skiftordninger og har et attraktivt lønnsnivå. Det stilles store krav til personlige egenskaper og ferdigheter. Ansvaret for menneskeliv og materielle verdier krever ansvarsfulle og nøyaktige mennesker som tåler stress og klarer å forholde seg til mange oppgaver på samme tid. Egenskaper som god simultankapasitet (evnen til å håndtere flere oppgaver samtidig), evnen til å arbeide selvstendig, god muntlig fremstillingsevne, god hørsel, godt syn og god helse er svært viktig.


Webløsning ©2014-15 av Web Norge