Samlingsbasert studium
Semester 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp.

1

Grunnkurs i

kvalitets-

arbeid

Innføring i

logistikk-ledelse

Matematikk

Fysikk

2

Menneske, teknologi og organisasjon Organisasjon og ledelse i luftfarten Bedrifts-økonomi

Aviation

English

Den elevsertifikatrette delen av utdannelsen, har betegnelsen institusjonell trening, og gjennomføres i løpet av 3. - 6. semester. Da skal flygelederstudentene fullføre den teoretiske undervisningen og gjennom simulatortrening tilegne seg de praktiske ferdighetene som er nødvendig for å kunne påbegynne den enhetsspesifikketreningen.

Institusjonell trening – gjennomføres på Kjevik
Semester 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp.

 

3

 

Grunnleggende teori - lufttrafikktjeneste

PPL

teori

 

4

PPL

teori

45 fly- timer

Simulatorøvelser

Aerodrome Control Instrument, Approach Control Surveillance and Area Control Surveillance

 

5

Simulatorøvelser

Aerodrome Control Instrument, Approach Control Surveillance and Area Control Surveillance

 

6

 

Sim. øvelser

 

 
Samlingsbasert studium
Semester

5 stp.

 

5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp.

 

6

 

Aviation

English

 

Aviation

Safety

FoU metodekurs

 

Bacheloroppgave

 

Gjennom studiet vil studentene få:

  • Dypere forståelse innen en rekke av de utfordringer flygeledere og øvrig operativt luftfartspersonale skal forstå og blir satt til å løse.
  • Komplett utdannelse i alle teoretiske emner som inngår i flygeledersertifikatet.
  • SimulatortreningfremtilelevsertifikatinnenAerodrome Control Instrument, Approach Control Surveillance eller Area Control Surveillance. (Avhengigavbehov).
  • Privatflygersertifikat.
  • Innføring i vitenskapsteori og metode for oppgaveskriving, som er med på å gi utdanningen en forskningsbasert forankring.
  • Utdanningen skal også gi studenteneøvelse i å finne fram til ny og oppdatert kunnskap, samt utvikle deres evne til å reflektere over eget fagfelt.

Gjennom den enhetsspesifikke treningen skal studentene gjennomføre et godkjent treningsprogram, og avlegge flygeledersertifikatprøve for Luftfartstilsynet. Denne undervisningen er ikke en del av bachelorgradsstudiet, men gjennomføres ved en enhet ved lufttrafikktjenesten i Norge eller et annet land i Europa etter at bachelorgraden er oppnådd.


Webløsning ©2014-15 av Web Norge