forside

LFHS står for Luftfartshøyskolen. Inntil studieprogrammene er akkrediterte av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), heter selskapet Luftfartsutdanning Sør AS.

Under forutsetning av at studieprogrammene blir akkrediterte, og at det blir gitt statstilskudd til dekning av driftskostnadene, vil det bli mulig å gjennomføre en bachelorgrad i luftfartsfag på Kjevik.

Det skal utdannes 24 flygelederaspiranter frem til elevsertifikat og 15 trafikkflygere per år. Dette vil dekke hele det norske behovet for flygeledere, og 5 - 10 % av behovet for trafikkflygere.

Ved i størst mulig grad å samkjøre flygeleder- og trafikkflygerutdanningen, vil undervisningskostnadene senkes samtidig som kvaliteten på utdannelsen går opp. I tillegg vil studentene styrke forståelsen av det viktige samarbeidet mellom disse to yrkene.

For begge yrkesgruppene vil en bachelorgrad føre til at disse vil få en bredere basis for å utøve sine fag. Dessuten vil den gi vedkommende mulighet til å studere videre mot en mastergrad ved en annen institusjon eller et nytt yrke, dersom det blir nødvendig å forlate det aktuelle luftfartsfaget av medisinske eller andre årsake

Studieprogram lufttrafikktjeneste (flygeleder)

Den sertifikatrettede delen av studiet har betegnelsen institusjonell trening, og består av teori og trening i forskjellige simulatorer. Studiet fører frem til elevsertifikat og en bachelorgrad i luftfartsfag studieprogram lufttrafikktjeneste. Dette er grunnlaget for å kunne gå videre til enhetstrening som fører frem til flygeledersertifikat og jobb som flygeleder. Private Pilot Licence (PPL) er inkludert i studiet.

Studieprogram trafikkflyger

Etter fullføring har studenten oppnådd en bachelorgrad i luftfartsfag studieprogram trafikkflyger. Vedkommende får Commercial Pilot Licence (CPL) og Instrument Rating (IR) for fler-motors fly. Teorieksamen for Airline Traffic Pilot Licence (ATPL) og Multi Crew Co-Operation course (MCC). Total fly- og simulatortid blir 284 timer hvorav 72 timer er på to-motors fly. 27 av timene i to-motors fly er som fartøysjef. (Ikke Student Pilot in Command med instruktør om bord – SPIC). I tillegg vil det bli mulig å være med en annen student som passasjer etter at vedkommende har fått privatflygersertifikat (PPL).

Studiet kvalifiserer til å søke stilling som styrmann i tung luftfart.

For flygere viser internasjonal erfaring at:

"Few of the major airlines require a college degree for employment, but in the past several years, more than 95 percent of the pilots hired have at least a four-year college degree. If you want an airline job, you stand a better chance if you are among the 95 percent with a degree than the 5 percent without one." (Scott Spangler, AOPA Flight Training)

Spørsmål? Du er velkommen til å kontakte:

Ola Rustenberg Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Tel. + 47 901 63 111 (Om undervisningen)

Luftfartstilsynet, Avinor, Luftforsvaret, Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Agderbenken på Stortinget er positive til prosjektet.

Påmeldingsfrist

Kommer

 

Kjevik flyplass

kjevik-small

flightradar


Webløsning ©2014-15 av Web Norge