Agderfly har fra omkring 1980 arbeidet med å få etablert studietilbud på høyskolenivå innen luftfartsfag på Kjevik.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har godkjent søknader om trafikkflygerutdanning både på fag- og høyskolenivå, men begge har gått ut på dato. Årsaken er at skolen ikke kunne få tomt til campus før reguleringsplanen for Kristiansand lufthavn, Kjevik, ble vedtatt. Etter en rekke utsettelser, ble den politiske beslutningen endelig tatt av Kristiansand bystyre den 18. februar 2015. Se http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv41kjevik (Sak 23/15) Dette innebærer at den nye veien kommer inn fra syd slik at den ikke kommer i konflikt med de planlagte tomtealternativene.

En ny og oppgradert søknad om akkreditering av av bachelorgradsstudier i luftfartsfag ble sendt til NOKUT 1. september 2015. Studieretningene vil bli lufttrafikktjeneste (flygeleder) og trafikkflyger.

LFHS er et eget selskap som skal eie de akkrediterte studietilbudene, mens Agderfly m.fl. skal være underleverandører og stå for den sertifikatrettede delen av undervisningen.

lenkelogo

Agderfly ble etablert på Kjevik i 1977, og har drevet med det meste, fra skoleflyging til rute- og charterflyging. Skolen har hatt ca. 2.000 elever, men la ned driften bl.a. fordi elevtilgangen sviktet etter terrorangrepet på USA i 2001. Logoene viser selskaper som har tatt i mot flygere med hele eller deler av sin utdannelse fra Agderflys Trafikkflygerskole. 


Webløsning ©2014-15 av Web Norge